Artikler

Filtrere artikler efter emne:

 • @nodeName

  Svigt af inertgas purge medførte eksplosion

  Inertering med kvælstof er ikke triviel. En virksomhed fortæller om ny indsigt fra udredningsarbejdet og løsninger for at forhindre gentagelser.Gas

 • @nodeName

  Storebælt uden eksplosionsfarlig atmosfære

  Per tilbragte et par nætter som konsulent i tunnelen under Storebælt. Det selv om forbindelsen har papir på, at den er uden fare for eksplosiv atmosfære.

 • @nodeName

  EPL alias udstyrs beskyttelsesniveau

  Forkortelser har Fanden skabt. Her kommer endnu en. EPL! Den står for Equipment Protection Level. På dansk siger vi et udstyrs beskyttelsesniveau.

 • @nodeName

  Elsikkerhed: Så galt kan det gå – Be Safe!

  Den amerikanske elektriker Donnie Johnson overlevede i 2004 en voldsom elulykke. Vi har fået lov til at bringe historien.

 • @nodeName

  Elsikkehed: Svært at få overblik over elulykker

  Der har været en del forvirring om antallet af elulykker i Danmark. Denne artikels forfatter satte sig for at finde hoved og hale i tallene.

 • @nodeName

  Elsikkehed: Når eluheldet er ude

  El-fagfolk løser hver dag farlige opgaver på installationer under spænding. Engang imellem går det galt. Hvad gør man, når makkeren får stød? Læs med og bliv en endnu bedre makker.

 • @nodeName

  Elsikkehed: Fakta om elulykker

  Vi har researchet ret meget på elulykker de seneste uger. (Næsten) alt hvad vi har lært, har vi fordelt i tre kasser: Sikker viden, næsten sikker viden og det vi ikke ved.

 • @nodeName

  Elsikkehed: L-AUS-genopfriskning sund fornuft

  Vi slår et slag for, at Danmark uanset graden af harmonisering med EU-regler, holder fast ved den årlige L-AUS-opdatering.

 • @nodeName

  Støveksplosion ødelægger dansk træpillefabrik - igen

  Vi må lære af de eksplosionsulykker, der sker. Et dansk anlæg eksploderede (p.g.a. støv) i 2002. I 2010 eksploderede samme anlæg igen med døden til følge for en medarbejder. Vi har intet lært!Støv

 • @nodeName

  Eksplosion i rådnetank med biogas

  En rådnetank på Vejle Centralrenseanlæg eksploderede i 1990. Nu, 24 år senere, hvor biogas er populær som aldrig før, er hændelsen forsvundet fra tilgængelige åbne kilder.Gas

 • @nodeName

  Fra elektriker til ATEX-domptør

  Snorlige kan man ikke kalde Per Kraghs vej fra svendebrevet som elektriker på Faster og til ATEX-ekspert med fod under eget bord i TechCare ApS i Skanderborg.Kommunikation

 • @nodeName

  ATEX i elektrikerens værktøjskasse

  Mange elektrikere bliver sendt på opgave i områder med eksplosionsfarlig atmosfære. Det kan de trygt gøre, hvis Mester har sørget for, at de har nødvendig viden om ATEX.Gas | Støv | Produkter

 • @nodeName

  Ulykker der kan undgås, SKAL undgås

  Heldigvis sker der ikke mange arbejdsulykker som følge af eksplosion. Men når de sker, kan skaderne være død og masseødelæggelse.Kommunikation

 • @nodeName

  Mobilen i bilen når du tanker

  Vi bruger den hele tiden: i bussen, på jobbet, i køen i Kvickly, hos bageren … og når vi tanker benzin på tankstationen. Mobiltelefonen altså. Men er benzindampe og mobil er en god og lovlig cocktail?Gas

 • @nodeName

  ATEX - hvem har ansvar for hvad?

  En lang række myndigheder og bemyndigede organer skal servicere og kontrolere slutbrugerne og leverandørerne af ATEX-certificeret materiel. Kommunikation

 • @nodeName

  Den menneskelige faktor

  I sikkerhedsarbejdet har mennesker både styrker og svagheder. Det handler om at sikre, at vi ikke gør os selv til det svageste led i kæden. Løsningen er barrierer og menneskekendskab. Det fastslår denne artikels forfattere Rasmus Dahlberg & Susanne Willers.Gas | Produkter

 • @nodeName

  Sikkert ud, sikkert hjem

  Offshore-tema: Helikopteren placerer de tre sæt landingshjul i et kraftigt sikkerhedsnet, der er spændt ud over det ottekantede helikopterdæk på toppen af beboelsen på platformen.Kommunikation

 • @nodeName

  Olieindvinding på produktionsplatform

  Offshore-tema: Forklaring for dummies på hvad olieindvinding på en produktionsplatform går ud på. Det er kort sagt, hvad denne artikel går ud på.Gas

 • @nodeName

  På job på en platform

  Offshore-tema: Omkring 3000 mennesker har deres arbejdsplads på et af de cirka 20 felter i den danske del af Nordsøen. På Dan Feltet er der knapt 250 ansatte, men aldrig mere end 100 ad gangen, da de fleste arbejder i en arbejdsturnus med to ugers arbejde og tre uger fri.Kommunikation

 • @nodeName

  Arealklassifikation af brandfarlige områder

  Offshore-tema: Alle produktionsanlæg, der behandler brandfarlige produkter, er omfattet af kravet til områdeklassifikation. På land er klassifikationsreglerne reguleret af Beredskabsstyrelsen. Offshore varetages denne opgave af Energistyrelsen.Gas

 • @nodeName

  Offshore med Energistyrelsen

  Offshore-tema: I forbindelse med indvinding af olie og gas på de omtrent 50 faste offshoreinstallationer i den danske del af Nordsøen er der af indlysende grunde arbejdsområder med eksplosionsvarlig atmosfære. Til vands er disse ikke, som på land, overvåget af Arbejdstilsynet. Her er det Energistyrelsen, der fører tilsyn.Gas

 • @nodeName

  Offshorebranchens tekniske revisor

  Offshore-tema: Det Norske Veritas (DNV) leverer tredjepartsverifikation til den danske offshorebranche.Gas | Produkter

 • @nodeName

  Sikkerhedssystemer offshore

  Offshore-tema: Emergency Shut Down-systemer på platformene i Nordsøen (ESD) skal først og fremmest forhindre en unormal situation i at udvikle sig til en katastrofe.Gas

 • @nodeName

  Zoneklassifikation i områder med væskedampe

  En tankstation skal zoneklassificeres. Det skal bilen, der kører ind på tankstationen, ikke. I artiklen herunder fortæller rådgivende ingeniør Esben Hove om reglerne for zoneklassifikation. Esben har tidligere været ansat i Beredskabsstyrelsen, hvor han har været med til at udforme zoneklassifikationsreglerne.Gas

 • @nodeName

  Fakta om mærkning af udstyr

  Al ATEX-certificeret udstyr skal mærkes jf. ATEX-produktdirektiv, og de standarder det konkrete produkt er konstrueret efter. Mærkningen skal være letlæselig, og må ikke umiddelbart kunne pilles af.Produkter

 • @nodeName

  Du får kun det, du bestiller

  Sådan er det også med ATEX-certificeret udstyr - og her er det helt afgørende, at kunderne - virksomhederne - kender mærkningskravene til det udstyr, de bestiller til brug i Ex-zoneklassificeret område.Produkter

 • @nodeName

  ATEX-APV kræves i 4000 danske virksomheder

  Arbejdstilsynet skønner, at mellem 4000 og 5000 danske virksomheder burde have udarbejdet en ATEX-APV også kaldet eksplosionssikringsdokument.Gas | Støv

 • @nodeName

  Zoneklassifikation i støvområder

  ATEX-direktiverne handler også om de støvede arbejdspladser.Støv

 • @nodeName

  Støv, støvede regler og sikker støvpraksis

  Lige så længe der har været kornmøller i Europa, har voldsomme støvbrande været kendt og frygtet. Med rette må man sige. Et utal af møllers fortid rummer beretninger om, hvordan de både en og flere gange er brændt ned til grunden.Støv